Asigurarea reprezentarii intereselor si problemelor specifice membrilor Asociatiei in fata autoritatilor publice competente. Protejarea activitatilor membrilor Asociatiei prin stipularea de acorduri, parteneriate si conventii, atat la nivel national cat si comunitar. Cursuri de pregatire profesionala conform standartului ocupational pentru meseria de agent DDD, cu discount pentru membrii A.R.C.V.I.P. Informare gratuita: legislatie specifica la zi, publicatii de specialitate, tehnici si metodologii specifice activitatii agentilor DDD, distribuitorilor, importatorilor, producatorilor de biocide.Promovarea intereselor categoriei membrilor A.R.C.V.I.P. Communicate de presa ale membrilor A.R.C.V.I.P postate pe site (www.arcvip.ro).Discount de pana la 40% la toate targurile , expozitiile organizate de A.R.C.V.I.P. Nu esti membru ? Acceseaza Sectiune Asociati - Inscriere!

Small Business Act pentru IMM-urile europene

Small Business Act pentru IMM-urile europene

Small Business Act” (SBA) sau legea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) creează un cadru strategic pentru a permite o mai bună exploatare a potenţialului de creştere şi de inovare al IMM-urilor. Aceasta ar trebui să promoveze competitivitatea durabilă a Uniunii Europene (UE) şi tranziţia sa spre o economie bazată pe cunoaştere.

Astfel „Small Business Act” vizează ameliorarea abordării strategice generale a spiritului antreprenorial, pentru o fixa version mod ireversibil Principiul „Gândiți mai întâi la scara Mică” În definiția politicilor, începând cu reglementarea pana la serviciile publice si de a promova cresterea IMM-urilor ajutându-le rezolve să ultimele probleme create de orice context care împiedică dezvoltarea.

SINTEZĂ

Elaborarea de norme în conformitate cu principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”.

Înainte de adoptarea unor noi norme, Comisia şi statele membre trebuie să evalueze impactul acestora prin intermediului unui „test IMM” şi să deruleze consultări cu părţile interesate. Trebuie să se prevadă măsuri specifice pentru întreprinderile mici şi mijlocii în ceea ce priveşte obligaţiile de informare şi declarare.

Adaptarea administraţiilor publice la nevoile IMM-urilor şi eliminarea obstacolelor administrative.

Adaptarea instrumentelor de care dispun autorităţile publice în materie de achiziţii publice şi acordare a ajutoarelor de stat.

Adaptarea politicii pieţei unice la caracteristicile IMM-urilor şi îmbunătăţirea guvernanţei şi vizibilităţii acesteia.

Comisia trebuie să se asigure că IMM-urile profită de oportunităţile oferite de piaţa comună, în special prin intermediul unor sisteme de brevete şi de mărci comunitare. În plus, statele membre trebuie să asigure respectarea principiului recunoaşterii reciproce şi buna funcţionare a reţelei SOLVIT.

Transformarea provocărilor legate de mediu în oportunităţi, în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea bunurilor şi a serviciilor

Propuneri legislative

SBA prevede, de asemenea, un ansamblu de noi dispoziţii legislative menite să răspundă nevoilor IMM-urilor. Aceste propuneri se referă la posibilităţile oferite IMM-urilor în materie de ajutoare de stat compatibile cu piaţa comună, statutul societăţii private europene (SPE), reducerea anumitor coeficienţi ai TVA-ului, simplificarea şi armonizarea normelor privind facturarea, precum şi reducerea întârzierilor de plată.

Context

Mediul de afaceri pentru IMM-uri s-a îmbunătăţit, în special prin instituirea unor instrumente de politică europeană, cum ar fi politica modernă pentru IMM-uri şi Carta europeană pentru întreprinderile mici. Totuşi, trebuie să se ofere un răspuns politic adecvat în contextul noilor evoluţii economice, în special, având în vedere criza financiară mondială şi impactul său asupra economiei reale.

mai mult vezi pdf