Asigurarea reprezentarii intereselor si problemelor specifice membrilor Asociatiei in fata autoritatilor publice competente. Protejarea activitatilor membrilor Asociatiei prin stipularea de acorduri, parteneriate si conventii, atat la nivel national cat si comunitar. Cursuri de pregatire profesionala conform standartului ocupational pentru meseria de agent DDD, cu discount pentru membrii A.R.C.V.I.P. Informare gratuita: legislatie specifica la zi, publicatii de specialitate, tehnici si metodologii specifice activitatii agentilor DDD, distribuitorilor, importatorilor, producatorilor de biocide.Promovarea intereselor categoriei membrilor A.R.C.V.I.P. Communicate de presa ale membrilor A.R.C.V.I.P postate pe site (www.arcvip.ro).Discount de pana la 40% la toate targurile , expozitiile organizate de A.R.C.V.I.P. Nu esti membru ? Acceseaza Sectiune Asociati - Inscriere!

Despre noi

Despre Noi

Asociatia Romana de Combaterea Vectorilor in Igiena Publica este cea mai puternica asociatie de profil din Romania reunind toate categoriile din domeniul serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si a principalilor furnizori de produse biocide si echipamente utilizate in pest control. Structura firmelor, membrii asociati, este reprezentata de toate categoriile, pornind de la societatile mici, medii si cele mai mari, ca cifra de afaceri si numar de angajati si colaboratori. Presedintele ARCVIP este domnul Dr. Klaus Fabritius personalitate recunoscuta la nivel national in domeniu, vezi aici, reputat specialist autor si coautor la numeroase publicatii de specialitate, membru corespondent  Academia de Stiinte Agricole si Silvice ( ASAS ). De asemeni in cadrul asociatiei avem specialisti de marca cu o bogata experienta profesionala in domeniu, exemplu Biolog Constantin Radutu,  instructori formatori in igiena si sanatate publica  precum si colaboratori din mediu universitar precum Prof. Dr. Emil Tarziu, vezi aici.

Principalele obiectivele ale Asociatiei sunt:

 • Protejarea activitatilor membrilor Asociatiei si a celorlalte societati, nemembrii, de profil din domeniu, pe plan general, pe langa cel economic si sindical,si prin stipularea de acorduri, parteneriate si conventii, atat la nivel national cat si comunitar ;
 • Sa promoveze orice initiativa adecvata, in conformitate cu legislatia europeana in domeniu pentru adoptarea normelor legislative si de reglementare, a prevederilor specifice, a politicilor economice si industriale, a proceselor de modernizare care sa raspunda intereselor membrilor Asociatiei si care sa permita un context competitiv serviciilor de Dezinsectie, Deratizare, Dezinsectiie.
 • Asigurarea reprezentarii intereselor si problemelor specifice membrilor Asociatiei in fata autoritatilor publice competente;
 • Implicarea in mod activ prin actiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, de profilaxie sanitar-umana si de combaterea vectorilor, a microbilor si microorganismelor, a insectelor si rozatoarelor cu potential de tramitere de boli pentru om, de protectie sporita privind cresterea calitatii sanatatii populatiei din Romania, in stransa legatura cu institutiile de profil;
 • Contributia la dezvoltarea Stiintifica a produselor, metodelor si procedeelor care au ca efect distrugerea insectelor vectoare si generatoare de disconfort sii a rozatoarelor, din toate domeniile de activitate a membrilor;
 • Incurajarea cercetarii si studiul tuturor problemelor referitoare la combaterea insectelor vectoare si producatoare de disconfort si a rozatoarelor din domeniile neagricole prin organiza de cooperari si schimburi de experienta intre firmele producatoare de biocide, distribuitoare ale acestora si prestarea de servicii DDD;
 • Participarea la definirea si respectarea normelor etice ale comportamentului pe piata;
 • Construirea si mentinerea de relatii cu reprezentantii profesiilor inrudite (protectiia plantelor, activitatea fitosanitara, biologia, medicina umana, medicina veterinara, etc.);
 • Consultarea la elaborarea de acte normative, standarde sau alte reglementari vare privesc domeniul de control al insectelor vectoare si producatoare de disconfort si al rozatoarelor dinn sanatatea publica;
 • Protectia mediului si prevenirea oricarei forme de poluare sa fie un angajament constant; cresterea calittatii serviciilor prestate de membrii Asociatiei si realizarea de sisteme de certificare ale acestora, precum si de formare – scolarizare, instruire pentru acest domeniu.
 • Asigurarea de consultanta juridica sau de specialitate membrilor sai (in caz de necesitate sau la cerere) privind actele normative care privesc profesia, ori activitatea economica a membrilor;
 • Construirea de relatii de cooperare cu organisme europene si internationale similare;
 • Organizarea de colocvii, seminarii si intalniri de lucru pe domenii de activitate specializate, precum si conferinte, sesiuni de informare sii promovare a rezultatelor obtinute in domeniul de activitate al membrilor asociatiei;
 • Crearea si intretinerea unui site web care sa cuprinda informatii sintetice cu referire la toate activittatile legate de scopul Asociatiiei;
 • Cooptarea de noi membri, persoane juridice romane;
 • Editarea si distribuirea de materiale de presa sau alte publicatii;
 • Medierea intre membri;
 • Stabilirea de legaturi intre membrii Asociatiiei si diferite institutii, presa si public;
 • Furnizarea de servicii de informare (statistica, legislativa etc.) catre membrii Asociatiiei si catre alte persoane (institutii, organizatii interne si internationale, presa etc.);
 • Valorificarea si gestionarea resurselor financiare existente precum si atragerea de noi resurse financiare pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
 • Desfasurarea oricaror altor actiuni care sa conduca la indeplinirea obiectivelor Asociatiei.