Asigurarea reprezentarii intereselor si problemelor specifice membrilor Asociatiei in fata autoritatilor publice competente. Protejarea activitatilor membrilor Asociatiei prin stipularea de acorduri, parteneriate si conventii, atat la nivel national cat si comunitar. Cursuri de pregatire profesionala conform standartului ocupational pentru meseria de agent DDD, cu discount pentru membrii A.R.C.V.I.P. Informare gratuita: legislatie specifica la zi, publicatii de specialitate, tehnici si metodologii specifice activitatii agentilor DDD, distribuitorilor, importatorilor, producatorilor de biocide.Promovarea intereselor categoriei membrilor A.R.C.V.I.P. Communicate de presa ale membrilor A.R.C.V.I.P postate pe site (www.arcvip.ro).Discount de pana la 40% la toate targurile , expozitiile organizate de A.R.C.V.I.P. Nu esti membru ? Acceseaza Sectiune Asociati - Inscriere!

CV prof dr Emil Tarziu

CURRICULUM VITAE  
   
Informaţii personale  
Nume / Prenume TÎRZIU EMIL
Adresă(e) Servici: 119, Calea Aradului, Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, 300645, Romania.

Domiciliu: 2A, IOAN PLĂVOŞIN, 300350, TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Telefon(oane) Servici: +040256-277113      Domiciliu: 0400256472468 Mobil: +040728296801
Fax(uri) +040256-277118
E-mail(uri) emiltarziu@yahoo.com
   
Data naşterii 11.02.1961
   
Experienţa profesională  
   
Perioada 1991 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Titularul disciplinelor de Microbiologie – Imunologie şi imunopatologie
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular de curs şi cercetare ştiinţifică

2011 – prezent, Director al departamentului IV: Producţii animale şi sănătate publică veterinară din cadrul F.M.V. Timisoara

   2008 - prezent, Membru al Consiliului F.M.V. Timisoara

   2007 – prezent, Conducător de doctorat – domeniul Medicină Veterinară

   2007 - 2011, Membru al Comisiei de Etică a USAMVB Timişoara

   2005 - prezent, PROFESOR

   2000 – 2005, Conferenţiar

   1997 – 2000, Şef lucrări

   1996 – 1997, Titular curs: Imunologie şi imunopatologie la F.M.V. Timisoara

   1991 – 1997, Asistent

   1986 - 1991, Laboratorul Combinatului Agroindustrial Timiş (COMTIM) – Şeful compartimentului Diagnostic bacteriologic – Vaccinuri bacteriene şi virale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, medicină veterinară.
   
Educaţie şi formare  
   
Perioada 1992-1998 Doctorand fără frecvenţă în Medicină Veterinară

1981-1986 Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

1976-1980 Liceul „Silvic” Timişoara

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medical veterinare (Diploma Seria R, nr. 0000617/170/07.01.99)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Medicină veterinară

Doctor medic veterinar (M.E., Diploma 9584/13.09.86).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului/Facultatea de Medicină Veterinară.
   
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, engleză
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
                               Limba Franceză     Bine Foarte bine Bine Bine Bine
                           Limba Engleză     Satisfăcător Bine Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştinţe de utilizare a pachetului de programe MS Office (MS Word, Excel, Acces, Internet), Adobe Page-Maker, Power-point.
Aptitudini şi competenţe profesionale  
Specializări    – INMV „Pasteur” Bucureşti, 1988, Laboratorul de Bacteriologie şi Imunologie. Vaccinuri şi    autovaccinuri bacteriene. Diagnostic imunologic.

– Institutul „Ion Cantacuzino” Bucureşti, 1988, Laboratorul de Imunologie şi     imunochimie. Diagnostic în bolile virale prin teste imunoenzimatice.

– L.C.S.V.D. Bucureşti, 1989, Metode de diagnostic în bolile bacteriene.

– I.N.M.V. „Pasteur” Bucureşti, 1989, Laboratorul de virusologie şi Diagnostic virusologic. Metode de cultivare a virusurilor. Metode de diagnostic în bolile virale.

– Work-shop „Multicolor Cytometry Road Show”, Universitatea de Medicină şi farmacie „Victor Babeş” Timişoara, 2012

 

Domenii de cercetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţii profesionale

 

 

Calificări cheie:

Imunologie, Microbiologie, Diagnostic bacteriologic, virusologic şi serologic.

·  Diagnostic de laborator în bolile bacteriene şi virale.

·  Cultivarea şi întreţinerea culturilor bacteriene şi virale.

·  Prepararea de autovaccinuri şi vaccinuri bacteriene.

·  Prepararea şi testarea unui vaccin viu atenuat contra tricofiţiei taurinelor.

·  Obţinerea de culturi celulare primare şi întreţinerea liniilor standardizate.

·    Diagnostic virusologic prin teste de imunoflorescenţă şi teste imunoenzimatice.

·    Prepararea de vaccinuri virale pe culturi celulare primare şi linii standardizate.

·  Testarea unor produse imunostimulatoare (vitamine, elemente minerale, extracte vegetale, probiotice).

·  Definirea imunităţii, mediat celular şi prin anticorpi, în tricofiţie la taurine.

·  Aplicarea unei metodologii de stabilire a statusului imun la viţei.

 

1991 – Asociatia Medicilor Veterinari din Romania.

1998 – Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară (ACM-V) din Zona de Vest a României (afiliată la Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia).

1999 – Colegiul Medicilor Veterinari din Romania.

2005 – Societatea Română de Imunologie.

2007 – Societatea Română de Microbiologie

2011 – Societatea Romana de Biochimie si Biologie Moleculara

2011 – Asociaţia Scientia Veterinaria Banatica

2012 – Federatia Europeană a Medicilor Veterinari (F.V.E.)

2012 – Asociaţia Cooperare şi Schimburi Veterinare Est-Vest (G.E.V.E.O)

2012 – Asociaţia Veterinară Mondială (W.V.A)

2012 – Asociaţia Veterinară din Balcani şi Zona Mării Negre (BaBSeVA)

 

Publicaţii ştiinţifice

    Cărţi în edituri recunoscute (18), din care cele mai reprezentative: – unic autor:

1. Tehnici imunologice. Tîrziu Emil , Editura Brumar, Timişoara, 1997, 113 pag.

   2. Imunologie veterinară. Tîrziu Emil, Editura Mirton Timişoara, 1999, 290 pag.

3. Elemente de imunologie practică. Tîrziu Emil, Ed. Waldpress, Timişoara, 2002, 253 pag.

3. Imunologie. Tîrziu Emil, Editura Brumar, Timişoara, 2004, 505 pag.

- prim autor:

1. Metode de diagnostic imunologic. Tîrziu Emil (50%), R. Trif, C. Vior, C. Cumpănăşoiu. Editura Waldpress, Timişoara, 2002, 236 pagini.

2. Bacteriologie specială – Practicum. E. Tîrziu (50%), C. Cumpănăşoiu, R.V. Gros, Monica Şereş. Ed. Waldpress, Timişoara, 2010, 232 pag.

3. Elemente de virusologie. Tîrziu Emil (60%), C. Cumpănăşoiu, R. Trif. Ed. Mirton, Timişoara, 2004, 350 pag.

- colaborator:

1. Imunopatologie. C. Vior, Tîrziu Emil (30%), H. Răducănescu, R. Trif. Ed. Brumar, Timişoara, 2005, 766 pagini.

   2. Tehnici   virusologice. C. Cumpănăşoiu, E. Tîrziu (45%). Editura Mirton Timişoara, 2004, 256 pag.

3. Combaterea biologică a muştelor sinantrope. K. Fabritius, E. Tîrziu (25%), L.C. Roman, O. Hristea. Editura     Mirton Timişoara, 2011, 71 pag.

   4. Gândaci, purici, tânţari. K. Fabritius, E. Tîrziu, L.C. Roman. Ed. Artpress, 2014

5. Muşte, ploşniţe, căpuşe. K. Fabritius, E. Tîrziu, L.C. Roman. Editura Artpress, 2013

Lucrări ştiinţifice în perioada 1992-2014 am publicat peste 210 lucrări ştiinţifice la care am fost unic autor, prim autor sau colaborator.

               Timişoara, 02. 03. 2015                                                                                                                                                       Emil Tîrziu